» O Nas
» Wydarzenia
English version

Sieć LFPPI powstała w roku 2002. Zebranie Założycieli Sieci odbyło się 24 maja 2002 roku w Warszawie w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z inicjatywy grupy kolegów z CFT. Na kierownika Sieci powołano doc. dra hab. Lecha Mankiewicza . Została też wówczas wybrana Rada Sieci, której skład po rozszerzeniu w następnych latach był następujący:

 1. Prof. Stanisław Woronowicz, Uniwersytet Warszawski - przewodniczący
 2. Prof. Ryszard Horodecki, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański
 3. Prof. Robert Alicki, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański
 4. Dr hab. Marek Czachor, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
 5. Prof. Dariusz Chruściński, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 6. Prof. Piotr Pierański, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
 7. Prof. Jakub Rembieliński, Instytut Fizyki, Uniwersytet Łódzki
 8. Prof. Krzysztof Wódkiewicz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 9. Prof. Jan Mostowski, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 10. Prof. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 11. Prof. Piotr Garbaczewski, Instytut Fizyki, Uniwersytet w Opolu
 12. Prof. Lucjan Jacak, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 13. Prof. Sławomir Bugajski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice
 14. Prof. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 15. Prof. Janusz Adamowski, Zaklad Fizyki Teoretycznej i Komputerowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 16. Prof. Ryszard Tarnaś, Instytut Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 17. Prof. Tadeusz Lulek, Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski

Jednostką koordynującą Siecią zostało Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2003-2007 Konsorcjum stworzone w oparciu o sieć LFPPI realizowało projekt badawczy zamawiany Informatyka i Inżynieria Kwantowa(PBZ-MIN-008/P03/2003).