» O Nas
» Wydarzenia
 1. Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (jednostka reprezentująca Sieć)
 2. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 3. Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 5. Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 6. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 7. Instytut Fizyki PAN
 8. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 9. Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 10. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki
 11. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 12. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 13. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 14. Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 15. Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 16. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
 17. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
 18. Politechnika Rzeszowska, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 19. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN