» O Nas
» Wydarzenia
Węzeł 1

W skład Zespołu Tematycznego 1 wchodzą następujące zespoły Sieci (w nawiasie nazwisko kierownika zespołu):
 1. Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego (prof. Robert Alicki, koordynator Węzła, kierownik zadania 1),
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie (prof. Marek Kuś),
 3. Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. Karol Życzkowski),
 4. Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. Robert Olkiewicz),
 5. Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Politechniki Gdańskiej (prof. Paweł Horodecki),
 6. Instytut Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Ryszard Tanaś),
 7. Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (prof. Elzbieta Zipper).
Zadanie realizowane przez Węzeł 1

Węzeł 2

W skład Zespołu Tematycznego 2 wchodzą następujące zespoły Sieci :
 1. Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego (prof. Jakub Rembieliński, koordynator Węzła, kierownik zadania 2),
 2. Instytut Fizyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (prof. Dariusz Chruściński),
 3. Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (prof. Piotr Garbaczewski),
 4. Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Politechniki Gdańskiej (prof. Marek Czachor),
 5. Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (dr hab. Jan Sładkowski),
 6. Instytut Matematyki Uniwersytetu w Bałymstoku (prof. Edward W. Piotrowski),
 7. Instytut Matematyki Uniwersytetu w Bałymstoku, Zakład Fizyki Matematycznej (prof. Anatol Odzijewicz),
 8. Instytut Fizyki UMCS Lublin (prof. Andrzej Góźdź),
 9. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice (dr inż. Ryszard Winiarczyk).
Zadanie realizowane przez Węzeł 2

Węzeł 3

W skład Zespołu Tematycznego 3 wchodzą następujące zespoły Sieci :
 1. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej (prof. L. Jacak, koordynator Węzła, kierownik zadania 3),
 2. Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński (prof. J. Spałek),
 3. Instytut Fizyki AGH Kraków (prof. J. Adamowski),
 4. Instytut Fizyki UMK Toruń (prof. W. Jaskólski),
 5. Instytut Fizyki UMCS Lublin (prof. K. Wysokiński),
 6. Instytut Fizyki UAM Poznań (prof. J. Barnaś).
Zadanie realizowane przez Węzeł 3

Węzeł 4

W skład Zespołu Tematycznego 4 wchodzą następujące zespoły Sieci :
 1. Instytut Fizyki UMK Toruń (prof. W. Jaskólski, koordynator Węzła, kierownik zadania 4),
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (prof. Łukasz Turski).
 3. Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński (prof. J. Spałek),
 4. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej (prof. L. Jacak),
 5. Instytut Fizyki PAN (prof. W. Zawadzki),
 6. Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski (prof. E. Zipper),
 7. Katedra Fizyki Politechniki Rzeszowskiej (prof. T. Lulek).
Zadanie realizowane przez Węzeł 4

Węzeł 5

W skład Zespołu Tematycznego 5 wchodzą następujące zespoły Sieci :
 1. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (prof. K. Rzążewski, koordynator Węzła, kierownik zadania 5),
 2. Instytut Fizyki PAN (dr hab. doc. M. Gajda),
 3. Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku (dr hab. M. Brewczyk),
 4. Instytut Fizyki UJ (prof. J. Zakrzewski).
Zadanie realizowane przez Węzeł 5

Węzeł 6

W skład Zespołu Tematycznego 6 wchodzą następujące zespoły Sieci :
 1. Instytut Fizyki UJ (prof. J. Zakrzewski, koordynator Węzła, kierownik zadania 6),
 2. Instytut Fizyki PAN (doc. dr hab. M. Gajda),
 3. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (dr hab. M. Brewczyk),
 4. Instytut Fizyki Teoretycznej UW (prof. M. Trippenbach),
 5. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (prof. K. Rzążewski).
Zadanie realizowane przez Węzeł 6